Nr 10(59) (2013)

Opublikowane: 2013-12-28

Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw

Michał Gazdecki, Elżbieta Goryńska-Goldmann

195-204

Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych

Dorota Grego-Planer, Katarzyna Liczmańska, Joanna Petrykowska

256-267

Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych

Małgorzata Łatuszyńska, Agata Wawrzyniak

462-474

Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych

Renata Matysik-Pejas, Marta Sowula, Monika Szafrańska

475-483

APPLICATION OF SELECTED DEBT RATIOS ON SLOVAK AGRICULTRURE

Jana Prevužňáková, Tomáš Rábek, Peter Serenčéš

561-568

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender

Joanna Rykowska, Janina Sawicka, Paulina Stolarczyk

607-619

CONSUMER BEHAVIOUR ON THE WINE MARKET IN NITRA REGION

Katarína Kleinová, Ľudmila Nagyová, Petra Waldnerová

729-736