Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw

Main Article Content

Michał Gazdecki
Elżbieta Goryńska-Goldmann


Słowa kluczowe : gastronomia, usługi żywieniowe, strategia produktu
Abstrakt
Gastronomia to jedna z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych form działalności usługowej. Wraz z rozwijaniem się społeczeństw zauważa się coraz większy zakres korzystania z usług żywieniowych, tym samym sektor usług żywieniowych staje się coraz ważniejszym elementem rynku żywnościowego. Przemiany występujące na rynkach żywnościowych ujawniają się miedzy innymi w rozwoju strategii produktywnych przedsiębiorstw, w których wzrasta znaczenie usług żywieniowych. Celem artykułu jest omówienie usługi żywieniowej jako elementu strategii produktowych przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na dwa rodzaje strategii: strategie, w których usługa żywieniowa stanowi samodzielny produkt oraz strategie, w których usługa żywieniowa elementem złożonego produktu usługowego.

Article Details

Jak cytować
Gazdecki, M., & Goryńska-Goldmann, E. (2013). Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 195–204. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1333
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty