Media społecznościowe w strategii public relations miast

Main Article Content

Małgorzata Koszembar-Wiklik


Słowa kluczowe : social media, public relations miast, wizerunek miast
Abstrakt
Miasto, które chce odnieść sukces rynkowy, musi komunikować się z obecnymi i potencjalnymi klientami, czego efektem będzie ukształtowanie się określonego wizerunku w jego otoczeniu. Rozwój nowych mediów oraz zmiany kulturowe związane z technologią Web 2.0, zmieniają również sposoby i narzędzia komunikacji wykorzystywane przez miasta. Portale społecznościowe dają ogromne możliwości rozprzestrzeniania informacji i budowania wizerunku marki. Media społecznościowe wpisują się w strategię public relations wielu miast jako element prawie obowiązkowy. W tekście wskazano przede wszystkim na wykorzystanie portali społecznościowych w strategii PR miast.

Article Details

Jak cytować
Koszembar-Wiklik, M. (2013). Media społecznościowe w strategii public relations miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 361–370. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1352
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.