Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Main Article Content

Agnieszka Szymankowska


Słowa kluczowe : silna marka, zarządzanie, przedsiębiorstwo, pozycja konkurencyjna, klienci, rynek
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest omówienie zasad wynikających z procesu zarządzania marką. Problematyka zarządzania marką została przeanalizowana w kontekście budowania pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, na którym działa w oparciu o dostępną z tego zakresu literaturę przedmiotu. Rozważania dokonano analizując determinanty silnej marki oraz poszczególne działania marketingowe wynikające ze stosowanych przez przedsiębiorstwa elementów mieszanki marketingowej. Całość jest próbą ukazania roli poszczególnych działań składających się na proces zarządzania marką w zdobywaniu i umacnianiu przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku, na którym działa i konkuruje z innymi podmiotami w zakresie zaspokajania potrzeb klientów, dążąc tym samym do pozyskania grupy osób lojalnych w stosunku do kreowanej marki.

Article Details

Jak cytować
Szymankowska, A. (2013). Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 694–704. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1321
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty