Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A.

Main Article Content

Sandra Jastrzębska


Słowa kluczowe : promocja, przemysł mleczarski, komunikacja marketingowa
Abstrakt
W artykule analizie poddano narzędzia promocji stosowane w branży mleczarskiej na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A. Przeprowadzone badania ukazują wpływ działalności marketingowej przedsiębiorstwa na zachowania zakupowe konsumentów oraz pozycję marki na tle konkurencji. Obejmuje on również przedstawienie ogólnych zagadnień związanych z marketingiem, a w szczególności marketingiem produktów spożywczych, jak również zawiera opis poszczególnych elementów promocji i ich znaczenie w tworzeniu wizerunku firmy. Artykuł obejmuje opis sektora mleczarskiego w Polsce oraz jego zmiany, a także przedstawienie działalności firmy Bakoma S.A., z ukierunkowaniem na aktywność promocyjną.

Article Details

Jak cytować
Jastrzębska, S. (2013). Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 320–330. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1356
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.