CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY

Main Article Content

Marek Rawski


Słowa kluczowe : strategia marketingowa, strategia nakierowana na klientów
Abstrakt
Celem opracowania jest ogólna charakterystyka komponentu strategii marketingowej, określonego jako strategia nakierowana na klientów. Według Autora, strategia nakierowana na klientów składa się z dwóch poziomów: strategii stymulacji rynku i strategii podziału rynku. Oba komponenty zostaną scharakteryzowane. Właściwe rozważania zostaną poprzedzone zarysem autorskiego rozumienia pojęcia „strategia marketingowa” oraz prezentacją założeń przyjętych przez autora dla formułowania tego rozumienia. Jest to konieczne, ponieważ przyjęte rozumienie strategii marketingowej tworzy „szkielet” dla pojęcia strategia nakierowana na klientów.

Article Details

Jak cytować
Rawski, M. (2013). CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 569–579. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1299
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.