THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES

Main Article Content

Radosław Mącik
Monika Nalewajek


Słowa kluczowe : hedonizm, postawa hedonistyczna, wirtualne społeczności, konsument
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wpływu wirtualnych społeczności na kształtowanie postaw hedonistycznych konsumentów na tle literatury przedmiotu oraz źródeł wtórnych, np. raportów z badań. Przedstawiono przykłady takiego wpływu, z wyodrębnieniem różnych rodzajów społeczności oraz dostrzegalne różnice pomiędzy generacjami X, Y i C. Wirtualne społeczności, zwłaszcza portale społecznościowe (w tekście odnoszono się głównie do serwisów Facebook.com i Pinterest.com) oraz blogi (w tym przypadku: poświęcone modzie i stylowi życia) są naturalnym miejscem dla młodych konsumentów, w którym spędzają czas na obserwowaniu, komunikacji, dzieleniu się i tworzeniu własnych treści. Łatwe w użyciu, dostępne 24/7 i wszechobecne media społecznościowe sprzyjają ich wykorzystaniu przez młodych konsumentów do rozpowszechniania nie tylko informacji, zdjęć i filmów, ale - co jest ważne z społecznego i marketingowego punktu widzenia - także określonych wartości i postaw. Hedonistyczne wartości i postawy są istotnym elementem stylu życia młodych konsumentów, a media społecznościowe pozwalają im łatwo zaspokajać hedonistyczne potrzeby. Wirtualne społeczności są więc odpowiedzialne za szerzenie i wzmacnianie nasilenia postaw hedonistycznych wśród konsumentów. Postawy te obecnie nie mogą być klasyfikowane jako wyłącznie związane z konsumpcją, pomimo tego że nadal skupiają się na odczuwaniu przyjemności przez konsumentów, ale przyjemność ta osiągana jest nie tylko poprzez kupowanie, ale również wyróżniający design, styl i własne zaangażowanie w aktywność DIY (do it yourself – zrób to sam).

Article Details

Jak cytować
Mącik, R., & Nalewajek, M. (2013). THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 494–505. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1306
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty