Relacje inwestorskie jako narzędzie kształtowania reputacji spółek giełdowych

Main Article Content

Joanna Dmitruk
Krystyna Krzyżanowska


Abstrakt
Współczesny rynek finansowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji między podmiotami. Dwustronny proces komunikacji między spółkami giełdowymi a interesariuszami jest obszarem działania relacji inwestorskich (Investor Relations - IR). Podstawowe korzyści wynikające ze skutecznie prowadzonych relacji inwestorskich to redukcja kosztów pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i rzetelna wycena wartości spółki, zwiększenie poziomu zaufania i osiągnięcie pożądanej reputacji przedsiębiorstwa. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne zagadnienia związane z reputacją przedsiębiorstwa i relacjami inwestorskimi oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród dwóch opcji opiniotwórczych związanych z IR.

Article Details

Jak cytować
Dmitruk, J., & Krzyżanowska, K. (2013). Relacje inwestorskie jako narzędzie kształtowania reputacji spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 169–179. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1335
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.