Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia

Main Article Content

Robert Seliga
Joanna Sułkowska


Abstrakt
Zmiany zachodzące w gospodarce, społeczeństwie wpływają na proces kształtowania się systemu opieki zdrowotnej. Do ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej zaliczyć można działania związane z profilaktyką zdrowia. Koncepcja marketingu społecznego zwiększa swój udział w działaniach na rzecz profilaktyki zdrowia. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości aplikacji koncepcji marketingu społecznego w obszar profilaktyki zdrowotnej w Polsce. Ilustracja empiryczna roli marketingu społecznego w odniesieniu do profilaktyki zdrowia została oparta o trzy studia przypadku oraz o ilościowe wyniki badań własnych. Ilościowe badania mają charakter pilotażowy i stanowią jedynie wstęp do dalszych rozważań i badań w podjętym temacie. Przedstawione w artykule wyniki badań są wycinkiem ogólnych badań prowadzonych w zakresie profilaktyki zdrowia poprzez działania marketingowe.

Article Details

Jak cytować
Seliga, R., & Sułkowska, J. (2013). Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 672–683. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1323
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.