Nowe trendy w marketingu sportowym

Main Article Content

Bolesław Iwan


Abstrakt
Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających się instrumentów promocji. Opracowanie zawiera więc analizę istoty sponsoringu jako relatywnie nowej formy promocji, a także jego roli w rozwoju sportu. Wyodrębnione zostały także czynniki rozwoju sponsoringu sportowego oraz podkreślono jego znaczenie w strategii działań PR sponsorów. Opracowanie zawiera ponadto analizę rodzajów i celów oraz cech sponsoringu

Article Details

Jak cytować
Iwan, B. (2010). Nowe trendy w marketingu sportowym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 353–367. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1559
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty