Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów

Main Article Content

Joanna Brzostek
Barbara Kowrygo


Słowa kluczowe : czekolada, główni producenci, spożycie, zachowania starszych konsumentów
Abstrakt
Celem pracy była analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 ze szczególnym uwzględnieniem zachowań nabywczych i konsumpcyjnych starszych konsumentów. W pracy posłużono się wtórnymi i pierwotnymi danymi. Źródłem pierwszych danych była literatura fachowa, prasa branżowa, publikacje internetowe oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pracy zwróconą uwagę na wzrost produkcji czekolady w Polsce i zaostrzenie konkurencji w sektorze, m.in. w wyniku zmian własnościowych. Zmianom tym towarzyszy zwiększenie spożycia czekolady Stwierdzono, że starsi konsumenci w swoich decyzjach zakupowych kierują się przede wszystkim smakiem czekolady, następnie przyzwyczajeniem, marką/producentem oraz ceną. Preferują gorzką czekoladę, a blisko 1/2 badanych określa siebie jako rozsądnego konsumenta. Z tych też względów ważne jest aby obok innowacyjnych wyrobów utrzymać na rynku asortyment czekolad tradycyjnych.

Article Details

Jak cytować
Brzostek, J., & Kowrygo, B. (2013). Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 98–107. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1332
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.