Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki

Main Article Content

Ewa Jaska
Bartosz Gomoła
Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : influencer marketing, marka, influencer, wizerunek, ambasador marki
Abstrakt
Celem artykułu jest zdefiniowanie influencer marketingu i jego wykorzystania w procesie kreowania wizerunku marki oraz podejmowania decyzji zakupowych. Scharakteryzowano pojęcie influencera, zastosowanie Facebooka i Instagramu w tym zakresie. Wykorzystując przykłady 4 marek ( Żywiec Zdrój, Huawei, Daniel Wellington, NA-KD) opisano udział ambasadorów i influencerów w procesie kreowania wizerunku marek oraz promocji ich produktów. Przeprowadzono badanie ankietowe aby zweryfikować założenie badawcze dotyczące wpływu influencerów na rozpoznawalność i wizerunek marki oraz podejmowanie decyzji zakupowych. Marki Daniel Wellington oraz NA-KD wykorzystano do zilustrowania potencjału istniejącego w twórcach posiadających małe zasięgi na platformach społecznościowych, a marki Żywiec Zdrój i Huawei współpracowały z rozpoznawalnymi influencerami będącymi równocześnie ich ambasadorami (M. Wojciechowska i K. Wojewódzki). Jak wynika z przeprowadzonego badania ambasadorowie marek a zarazem influencerzy zwiększają rozpoznawalność marki i wpływają na jej wizerunek wśród konsumentów. Z kolei polecenie influencera ma większy wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych niż ambasadorzy marek. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu i materiałów źródłowych, wykorzystano metodę studium przypadku i sondażu diagnostycznego.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E., Gomoła, B., & Werenowska, A. (2019). Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 56–67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.5
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.