Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych

Main Article Content

Dorota Grego-Planer
Katarzyna Liczmańska
Joanna Petrykowska


Słowa kluczowe : relacje z klientami, trwałe relacje, firmy usługowe
Abstrakt
Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw usługowych wpływają na wzrost znaczenia utrzymania klientów i budowania ich lojalności. W odpowiedzi na utrzymanie się trendów takich, jak: intensyfikacja konkurencji, nasycenie rynku, rosnące wymagania konsumentów, zwiększenie dostępu konsumentów do nowoczesnych technologii, co oznacza możliwość porównania różnych ofert na rynku, firmy świadczące usługi dążą do wykorzystania maksimum potencjału tkwiącego w długotrwałych związkach z klientami. Trwałe i bliskie relacje z klientami pozwalają firmom uzyskać wiele korzyści związanych przede wszystkim z poprawą komunikacji, obniżeniem kosztów, zwiększeniem obrotów oraz zapewnieniem lepszej, bardziej satysfakcjonującej obsługi klienta. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych korzyści wynikających z budowania trwałych relacji z klientami w firm usługowych funkcjonujących na terenie Polski na podstawie wyników przeprowadzonego badania.

Article Details

Jak cytować
Grego-Planer, D., Liczmańska, K., & Petrykowska, J. (2013). Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 256–267. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1362
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.