CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS

Main Article Content

Marita Koszarek


Słowa kluczowe : klaster, inicjatywa klastrowa, rozwój klastrów, marketing, branding
Abstrakt
Klastry stanowią silne motory rozwoju ekonomicznego w Unii Europejskiej. Klastry i ich aktorzy mogą uzyskać znaczne korzyści z silnej marki, jednakże zmagają się z wieloma wyzwaniami w zakresie marketingu i brandingu. Specyfika klastrów, m.in. wielość partnerów, utrudnia stworzenie silnej tożsamości marki. W niniejszym artykule wskazana jest potrzeba stworzenia nowego podejścia do działalności w zakresie marketingu i brandingu z uwzględnieniem specyfiki klastrów. Celem badania, na którym opiera się artykuł, była analiza aktualnych działań w zakresie marketingu i brandingu podejmowanych przez polskie klastry oraz identyfikacja głównych wyzwań, z którymi się mierzą w tym zakresie. W artykule wskazano, w jaki sposób marketing i branding może być użyty w zakresie strategicznego rozwoju klastrów. Zaproponowano także uwzględnienie specyfiki klastrowej przy wykorzystaniu narzędzi i kanałów w marketingu. Ponadto zaproponowane zostały działania na poziomie polityki klastrowej, uwzględniające wyniki badania.

Article Details

Jak cytować
Koszarek, M. (2013). CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 353–360. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1353
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.