TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION RESULTS OF QUALITATIVE STUDY

Main Article Content

Anna Sibińska


Słowa kluczowe : reklama telewizyjna, percepcja dzieci, zachowania konsumenckie
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie reakcji dzieci na reklamy telewizyjne, jak i na ukazywane w nich marki. Zbadano wpływ reklam telewizyjnych na percepcję dzieci w zależności od ich wieku. W tym celu przeprowadzono wywiady zogniskowane na grupie 30 dzieci z wybranych szkół w Łodzi. Badania wykazały, że dzieci niezależnie od wieku wygłaszają negatywną opinię o reklamach. Jednakże mają one nieustanny z nimi kontakt i wykazują się szeroką o nich wiedzą. W rezultacie, oglądając reklamy telewizyjne tworzą w swoich umysłach ślady pamięciowe dotyczące widzianego produktu oraz logo marki. Spostrzeżono także, że starsze dzieci są bardziej niezależne w opiniach, biorą pod uwagę głównie swoje doświadczenia i przemyślenia, podczas gdy młodsze opierają się głównie na ocenach innych osób. Przeprowadzone badanie osiągnęło swoje zamierzenia, choć należy również zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z wielkości badanej grupy.

Article Details

Jak cytować
Sibińska, A. (2013). TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION RESULTS OF QUALITATIVE STUDY. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 643–652. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1326
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.