Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender

Main Article Content

Joanna Rykowska
Janina Sawicka
Paulina Stolarczyk


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość, gender, szanse i bariery rozwoju, obszary wiejskie, Mazowsze
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oceniane z perspektywy gender. Przedstawiono specyfikę przedsiębiorczości kobiet na tle sektora MŚP w Polsce, omówiono szanse i bariery jej rozwoju. Do porównań wykorzystano wstępne wyniki badań własnych przeprowadzonych na obszarach wiejskich Mazowsza na zbiorowości 1000 gospodarstw domowych. Obliczono wskaźnik przedsiębiorczości, przedstawiono bariery i szanse jej rozwoju, źródła finansowania oraz kierunki i oczekiwane przez respondentów formy jej zewnętrznego wsparcia. Wyniki badań przedstawiono w skali pięciu podregionów Mazowsza oraz w dwu grupach gmin: słabiej i lepiej gospodarczo rozwiniętych.

Article Details

Jak cytować
Rykowska, J., Sawicka, J., & Stolarczyk, P. (2013). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 607–619. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1329
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.