Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa

Main Article Content

Patrycja Andrzejewska
Krzysztof Firlej


Słowa kluczowe : Instrumenty marketingu internetowego – marketing w sieci – branża browarnicza – polski rynek piwa
Abstrakt
Rozwój rynku reklamy, jako jednego z pięciu głównych narzędzi informacyjnych dla społeczeństwa oraz rosnący udział wydatków na marketing internetowy wskazały potrzebę przyjrzenia się tej problematyce. Na przełomie wieków zaobserwowano znaczący rozwój narzędzi marketingu w sieci oraz wzrost możliwości ich wykorzystania przez polskie marki. Znamiennym przykładem jest sytuacja, która ma miejsce w branży browarniczej i gdzie nakłady na reklamę są wyjątkowo wysokie. Jako główny cel badawczy wskazano opracowanie analizy stopnia wykorzystania instrumentów marketingu internetowego przez przedsiębiorstwa branży browarniczej i rynku piwa. Metodą badawczą była analiza porównawcza wybranych narzędzi marketingu internetowego przez trzy spółki, które odgrywają najważniejszą rolę na rynku – Kompanię Piwowarską S.A w Poznaniu, Grupę Żywiec S.A. w Żywcu i Carlsberg Polska Sp. z o.o. w Warszawie. W przeprowadzonej analizie zbadano trzy instrumenty marketingu występujące w Internecie: strony internetowe, profile w serwisie społecznościowym Facebook oraz kanały w serwisie video Youtube. Wybrane narzędzia poddane zostały ocenie przy pomocy niezbędnych kryteriów, umożliwiających dokonanie porównania. Wynikiem przeprowadzonych badań było określenie aktualnej sytuacji branży browarniczej na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonego badania.

Article Details

Jak cytować
Andrzejewska, P., & Firlej, K. (2013). Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 21–31. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1348
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty