Artykuł jest wstępnie oceniany na podstawie wygenerowanego raportu badania podobieństw z programu iThenticate professional plagiarism prevention, a następnie:

  1. W przypadku braku zastrzeżeń praca zostaje uznana za niebudzącą wątpliwości i jest kierowana do dalszych prac redaktorskich.
  2. W przypadku występowania zastrzeżeń, artykuł jest poddawany szczegółowej ocenie przez Redaktora Naczelnego czasopisma, który:
  • zwraca się do autora z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, ujawnionych na podstawie  raportu z systemu antyplagiatowego,
  • po analizie wyjaśnień autora, formułuje pisemne stanowisko w sprawie zapożyczeń i przedstawia jednoznaczną ocenę, czy praca zawiera lub nie nieuprawnione zapożyczenia.
  1. W przypadku stwierdzenia, że praca jest plagiatemartykuł jest niedopuszczany do publikacji, jednocześnie stanowisko Redaktora Naczelnego i szczegółowy raport z systemu antyplagiatowego jest przesyłany do autora i do jego jednostki macierzystej.