Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych

Main Article Content

Renata Matysik-Pejas
Marta Sowula
Monika Szafrańska


Słowa kluczowe : marki własne, rynek marek własnych, konsumencka percepcja marek własnych
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań konsumenckich, których celem była charakterystyka postrzegania marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych. Informacje pochodziły z badań pierwotnych, przeprowadzonych na grupie 217 osób. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie sposobu interpretacji pojęcia „marki własne” przez respondentów. Uzyskano także hierarchię czynników decydujących o pierwszym zakupie produktów opatrzonych marką własną, jak również ogólną opinię respondentów na temat tych produktów. Określono również oczekiwania respondentów względem produktów marek własnych, a także wskaźniki znajomości tych marek.

Article Details

Jak cytować
Matysik-Pejas, R., Sowula, M., & Szafrańska, M. (2013). Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 475–483. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1308
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.