Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego

Main Article Content

Paweł Janulewicz


Słowa kluczowe : cena, metoda, funkcje, samorząd terytorialny
Abstrakt
W pracy przedstawiono funkcje i metody kształtowania ceny w jednostkach samorządu terytorialnego. Artykuł został podzielony na dwie podstawowe części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie ceny w zarządzaniu jednostką terytorialną oraz zaprezentowano jakie wykorzystuje się metody jej kształtowania oraz jakie funkcje pełni. Druga część prezentuje wyniki badań zrealizowanych w województwie lubelskim. Badania były przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza ankiety skierowanego do: pracowników gmin, mieszkańców oraz przedsiębiorców. Badania przestawiają zależność pomiędzy poziomem konkurencyjności gminy jaki reprezentowali respondenci, a stopniem wykorzystania poszczególnych metod.

Article Details

Jak cytować
Janulewicz, P. (2013). Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 304–311. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1349
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty