Determinanty skutecznej reklamy medialnej

Main Article Content

Ewa Jaska


Słowa kluczowe : reklama telewizyjna, reklama internetowa, nośniki reklamy, środki reklamy
Abstrakt
Sposoby komunikowania się przedsiębiorstw z otoczeniem społeczno-rynkowym podlegają ustawicznym zmianom. Jednym z wymiarów strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa jest polityka reklamowa. W artykule podjęto próbę zdefiniowania czynników, które wpływają na wybór określonego rodzaju reklamy medialnej, na przykładzie reklamy telewizyjnej i internetowej. W pierwszej części artykułu wskazano na zalety i wady reklamy telewizyjnej oraz internetowej, które mają decydujący wpływ na ich zastosowanie w kampaniach reklamowych oraz na środki i nośniki obu typu reklam. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione wynikami badań ankietowych, które przeprowadzono w pierwszej połowie 2012 roku wśród osób podejmujących decyzje dotyczące polityki reklamowej i wyboru środka reklamy. Wyniki badań posłużyły pozytywnej weryfikacji założenia że wskaźniki oglądalności są tak samo ważne w przypadku reklamy telewizyjnej i internetowej, a reklama telewizyjna jest chętniej oglądana niż reklama internetowa. Nie potwierdziło się natomiast założenie, że najważniejszym czynnikiem wyboru jest koszt.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E. (2013). Determinanty skutecznej reklamy medialnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 312–319. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1357
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty