Zarządzanie marką w e-przestrzeni

Main Article Content

Anna Rybak


Słowa kluczowe : zarządzanie marką, marka, analiza marki
Abstrakt
Budowanie marki w świecie wirtualnym jest warunkiem koniecznym dla rozwoju przedsiębiorstwa. Pytaniem otwartym pozostaje tylko jak wzmocnić tożsamość marki, by stała się ona lubiana i szanowana przez interesariuszy. Marka winna definiować przedsiębiorstwo, stwarzać poczucie luksusu i wartości dla każdego klienta, pracownika czy właściciela. Powinna być energią, prowadzącą do zmian, które dostarczą nadzwyczajnych wyników. Lepsze dopasowanie się do potrzeb, upodobań i oczekiwań klientów pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie sukcesu.

Article Details

Jak cytować
Rybak, A. (2013). Zarządzanie marką w e-przestrzeni. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 620–630. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1328
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.