Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej –zagadnienia prawne

Main Article Content

Monika Król


Abstrakt
Pierwotne cele Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pozostają niezmienne od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże w odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz artykułujących ją założeń prawnych zauważalne jest zintegrowane z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania podstaw prawnych włączenia instrumentów ochrony środowiska do regulacji normującej założenia WPR, ukazanie ewolucji rozwiązań prawnych w tym zakresie oraz na podstawie przeprowadzonej analizy dokonanie oceny założeń kolejnego etapy programowania tej polityki.

Article Details

Jak cytować
Król, M. (2013). Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej –zagadnienia prawne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 402–421. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1314
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.