Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych

Main Article Content

Małgorzata Łatuszyńska
Agata Wawrzyniak


Słowa kluczowe : badania marketingowe, symulacja komputerowa, dynamika systemowa, symulacja wieloagentowa
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania symulacji komputerowej w badaniach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jej metod - dynamiki systemowej i symulacji wieloagentowej. Omówiono istotę tych metod oraz zaprezentowano główne kierunki zastosowań w dziedzinie badań marketingowych.

Article Details

Jak cytować
Łatuszyńska, M., & Wawrzyniak, A. (2013). Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 462–474. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1309
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.