Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów

Main Article ContentAbstrakt
Nasycenie rynku, które towarzyszy dzisiejszym czasom, oraz wzmożona konkurencja, sprawiły iż twórcy przekazów reklamowych borykają się z coraz to większymi trudnościami dotarcia do odbiorcy. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie uwagi jest zastosowanie w reklamie takich motywów, treści, które wzbudzą kontrowersje związane z formą danego przekazu. Są to reklamy zawierające elementy przemocy, odważnej erotyki, odnoszące się do symboli religijnych oraz kwestii wiary. To elementy, wobec których trudno pozostać obojętnym. W opracowaniu opisane zostały zarówno motywy prowadzenia takich działań reklamowych, oraz to w jaki sposób oddziaływają one na odbiorcę

Article Details

Jak cytować
Grębowiec, M. (2010). Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 444–455. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1566
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.