Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD

Main Article Content

Marek Chrzanowski


Słowa kluczowe : budżet zadaniowy, efektywność wydatkowania środków publicznych
Abstrakt
Artykuł jest wynikiem badania wpływu implementacji budżetu zadaniowego w krajach OECD na efektywność wydatkowania środków publicznych. Na podstawie zbudowanego modelu szacującego wydajność i efektywność sektora publicznego bazującego na metodologii EBC oraz wskaźnika implementacji budżetu zadaniowego dokonano jakościowej analizy współzależności tych zmiennych.

Article Details

Jak cytować
Chrzanowski, M. (2013). Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 118–130. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1339
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.