Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego

Main Article Content

Dariusz Siemieniako


Słowa kluczowe : marketing społeczny, alkohol, lojalność, etnocentryzm, patriotyzm, lokalność, nostalgia
Abstrakt
Wśród młodych ludzi obserwuje się rosnącą szkodliwą dla zdrowia konsumpcję alkoholu. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania marketingu społecznego do redukcji szkodliwej dla zdrowia konsumpcji alkoholu, w odniesieniu do lojalności młodych konsumentów alkoholu, przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych. Przeprowadzona analiza czterech czynników społeczno-kulturowych takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność i nostalgia, ukazała specyfikę lojalności młodych konsumentów wobec alkoholu.

Article Details

Jak cytować
Siemieniako, D. (2013). Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 653–661. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1325
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.