Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach

Main Article Content

Kazimierz Cyran


Słowa kluczowe : targowisko, bazar, dystrybucja żywności, konsument
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny możliwości i perspektyw rozwoju handlu żywnością na targowiskach i bazarach. Wychodząc z założenia, że o możliwościach rozwoju tych form handlu decydują w dużej mierze konsumenci i ich preferencje w zakresie wyboru miejsc zakupu żywności, w opracowaniu skoncentrowano się na analizie znaczenia jakie targowiska i bazary odgrywają w dystrybucji żywności, oraz na ile oferta tych kanałów zaopatrzenia jest akceptowana przez klientów. W celu pełnego ukazania roli handlu targowiskowego w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych wybrane charakterystyki przedstawiono na tle innych kanałów sprzedaży żywności, tj.: małego sklepu po sąsiedzku, i sklepów wielkopowierzchniowych.

Article Details

Jak cytować
Cyran, K. (2013). Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 142–155. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1337
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.