WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW

Main Article Content

Sebastian Brańka


Słowa kluczowe : marketing miasta, studenci jako grupa docelowa w marketingu miasta, pozyskiwanie absolwentów jako nowych mieszkańców miast akademickich
Abstrakt
Podstawą niniejszej pracy jest marketing terytorialny, będący koncepcją zarządzania jednostką samorządowo-terytorialną ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb klienta. W artykule podkreślono równocześnie, że jednym z kluczowych czynników rozwoju współczesnych miast jest kapitał ludzki. Ponadto autor pracy odwołuje się do publikacji naukowych z zakresu marketingu terytorialnego przedstawiając koncepcję rynków miasta, w ramach których miasta rywalizują między sobą o dostęp do niezbędnych czynników rozwojowych. Należy wspomnieć, że konkurencja ta ma obecnie wymiar globalny. Tym samym inwestorzy, nowi mieszkańcy oraz turyści (uznawani za główne rynki konkurowania miast) wybierają spośród miast położonych na całym świecie celem zaspokojenia własnych potrzeb. W niniejszej pracy szczególnie podkreślona została rola studentów jako potencjalnego źródła nowych mieszkańców dla miasta. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostały wnioski z badań przeprowadzonych pod nadzorem autora w roku 2011 na licznej próbie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem wskazanego projektu badawczego była identyfikacja czynników zwiększających atrakcyjność miasta dla osiedlania się w nim absolwentów lokalnych uczelni wyższych. W ramach projektu studenci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. osobistych planów związanych z przyszłym miejscem zamieszkania po zakończeniu studiów oraz czynników skłaniających do pozostania w mieście po ukończeniu studiów.

Article Details

Jak cytować
Brańka, S. (2013). WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 87–97. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1342
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.