Skuteczność działań marketingowych

Main Article Content

Karolina Zięba


Abstrakt
W artykule omówiono metody oceny skuteczności działań marketingowych, z uwzględnieniem głównych problemów z tym związanych. Wskazano na różnice pomiędzy skutecznością a efektywnością marketingu. Przedstawiono również przykłady pochodzące z rynku polskiego wskazujące na popularność stosowania poszczególnych mierników przez przedsiębiorstwa oraz na błędy w procesie pomiaru efektów działań marketingowych

Article Details

Jak cytować
Zięba, K. (2010). Skuteczność działań marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 278–287. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1552
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty