Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej

Main Article Content

Marcin Gąsior


Słowa kluczowe : zachowanie konsumenta, źródła informacji, segmentacja
Abstrakt
Zachowanie konsumenta, czyli wszelka aktywność podejmowana w trakcie nabywania, użytkowania i pozbywania się dóbr i usług, jest kształtowane i warunkowane przez szereg czynników, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego charakteru. Jednym z najważniejszych z nich jest płynąca z otoczenia informacja, umożliwiająca w szczególności ocenę alternatyw oraz dokonanie wyboru. W obrębie niniejszego artykułu, w oparciu o przeprowadzone badanie konsumentów rynku IT, poddano dyskusji postrzeganie przez potencjalnych nabywców różnych, dostępnych form informacji, skłonność do ich wykorzystania, a także kryteria oceny przydatności. W oparciu o przedstawione zmienne podjęta została także próba klasyfikacji konsumentów – wyodrębnienia grup o zbliżonym stosunku do informacji zakupowej.

Article Details

Jak cytować
Gąsior, M. (2013). Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 205–213. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1341
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.