Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego

Main Article Content

Hanna Górska-Warsewicz


Słowa kluczowe : marka, tożsamość marek, zarządzanie tożsamością marek, architektura marek, identyfikatory marek
Abstrakt
Zmienne warunki otoczenia rynkowego wymuszają konieczność odpowiednich decyzji w zakresie zarządzania tożsamością marek. Tożsamość marek definiowana jest jako wizja i sposób postrzegania marki przez konsumenta. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie obligatoryjnych i fakultatywnych obszarów zarządzania tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego z uwzględnieniem szczegółowych płaszczyzn decyzyjnych. Zakresem pracy objęto zarządzanie architekturą marek, zarządzanie ich identyfikatorami, strategie rozwoju produktów i marek i/lub rozszerzenia marek, pozyskiwanie i alianse marek oraz ich wzbogacanie elementami niematerialnymi i symbolicznymi.

Article Details

Jak cytować
Górska-Warsewicz, H. (2013). Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 239–255. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1363
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.