YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES’ CUSTOMERS

Main Article Content

Edyta Rudawska


Słowa kluczowe : Internet, zakupy grupowe w Europie, powiązania społeczne, studenci, Polska
Abstrakt
Obecnie, młodzi ludzie stają się coraz bardziej ważnymi uczestnikami procesów rynkowych. Jest to konsekwencją faktu, iż mają oni coraz większy wpływ na decyzje zakupowe podejmowane w rodzinie jak również dysponują coraz większą siłą nabywczą. Zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne doprowadziły do ukształtowania się odmiennego typu młodego konsumenta, którego cechuje m.in. większa racjonalność w wyborach, potrzeba nawiązywania więzi społecznych, która zaspokajana jest przez tworzenie np. grup przyjaciół jak również uczestnictwo w różnorodnych formach integracji międzyludzkiej. Te tendencje stanowiły dobra podstawę do rozwoju nowego sposobu dokonywania zakupów, tzw. serwisów zakupów grupowych. Zakupy grupowe można zdefiniować jako zakupy dokonywane w grupie celem uzyskania rabatów z tytułu ilości zakupionych ofert. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań prowadzonych wśród studentów, nakierowanych na identyfikację zachowań zakupowych studentów na serwisach zakupów grupowych.

Article Details

Jak cytować
Rudawska, E. (2013). YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES’ CUSTOMERS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 598–606. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1330
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.