POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING

Main Article Content

Alicja Sekuła


Słowa kluczowe : marketing terytorialny, promocja terytorialna, promocja mix, narzędzia promocji, reklama, public relations & publicity
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw czterech podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupę rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z punktu widzenia komunikacji za pomocą Internetu.

Article Details

Jak cytować
Sekuła, A. (2013). POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 631–642. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1327
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty