Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe – przykład marki sieci restauracji casual dining

Main Article Content

Dagmara Stangierska


Słowa kluczowe : usługi gastronomiczne, otoczenie fizyczne usługi, wizerunek
Abstrakt
Otoczenie fizyczne usługi może stanowić narzędzie umożliwiające identyfikację i wyróżnienie lokalu gastronomicznego. Obecnie klienci oczekują od przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne nie tylko żywności o korzystnym stosunku ceny do jakości, ale również dodatkowych elementów rozszerzających usługę, które wprowadzą unikatową wartość. Świadome wykorzystanie narzędzi marketingowych między innymi w zakresie zarządzania otoczeniem fizycznym usługi umożliwia wykreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. W poniższym opracowaniu zaprezentowano charakterystykę otoczenia fizycznego sieci restauracji wykonaną w oparciu o obserwację uczestniczącą oraz wyniki badań konsumenckich na temat percepcji otoczenia fizycznego oraz wizerunku sieci restauracji casual dining. Zauważono zależność pomiędzy postrzeganymi elementami otoczenia fizycznego usługi a wizerunkiem omawianej sieci gastronomicznej

Article Details

Jak cytować
Stangierska, D. (2013). Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe – przykład marki sieci restauracji casual dining. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 662–671. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1315
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.