Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego

Main Article Content

Janusz Feczko


Słowa kluczowe : zachowania konsumenckie, turystyka wiejska, zarządzanie marketingowe, gospodarka, Pomorze
Abstrakt
Zachowania konsumenckie turystów mieszkańców Pomorza (Polska 2013) w zakresie turystyki wiejskiej w tym samym regionie są kształtowane przez ich postawy i preferencje: ich badania określiły elementy rozwoju zarządzania marketingowego gospodarką turystyczną wiejską. Poprzez zarządzanie marketingowe produkty turystyczne powinny być różnicowane i wzbogacane na bazie endogenicznych walorów regionu. W polityce cenowej pomocnym są wielorakie sposoby aktywizacji sprzedaży, w komunikacji marketingowej użytecznym są nie – i standardowe narzędzia promocji. Zarządzanie turystyką wiejską wymaga wiedzy i stosowania mechanizmów ekonomicznych, treści i technik zarządzania marketingowego.

Article Details

Jak cytować
Feczko, J. (2013). Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 180–194. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1334
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.