Wszystkie artykuły w czasopiśmie naukowym Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing publikowane są na zasadach Open Access. W ramach licencji użytkownicy otrzymują bezpłatny dostęp do treści publikowanych na stronie czasopisma oraz w zewnętrznych repozytoriach. Ponadto każdy użytkownik może udostępniać treści (kopiować i rozpowszechniać pracę), a także adaptować (remiksować, przekształcać i budować na podstawie materiału). Opublikowane artykuły są dostępne w systemie open access, z wykorzystaniem licencja Creative Commons CC BY-NC

Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi: 1000 zł + VAT (23%). 

W przypadku gdy artykułu przekracza wymaganą liczbę stron zostanie naliczona opłata w wysokości 60,00 zł + VAT (23%) za każdą dodatkową stronę.