Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi: 1000 zł + VAT (23%). 

W przypadku gdy artykułu przekracza wymaganą liczbę stron zostanie naliczona opłata w wysokości 60,00 zł + VAT (23%) za każdą dodatkową stronę.