Kapitał marki w sieci wymiany wartości

Main Article Content

Krzysztof Kubiak


Słowa kluczowe : marka, kapitał marki, sieci wartości
Abstrakt
W obecnej gospodarce opartej na wiedzy, gospodarce sieciowej, pojawia się nowy trend funkcjonowania przedsiębiorstw – jest nim umiejętność tworzenia wartości. Jedną z takich wartości jest marka, która odgrywa istotną rolę w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Markę można porównać do najcenniejszego zasobu, jaki może posiadać przedsiębiorstwo. W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na zwiększenie kapitału marki, określono również zestaw wartości wynikający z jej kapitału. Metodą badawczą był wywiad ekspercki oraz metoda sieci wartości. Według przeprowadzonych badań kapitał marki jest źródłem przyszłych korzyści przedsiębiorstwa i klienta, korzyści o charakterze materialnym oraz niematerialnym.

Article Details

Jak cytować
Kubiak, K. (2013). Kapitał marki w sieci wymiany wartości. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 432–443. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1312
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty