Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce

Main Article Content

Justyna Łapińska
Katarzyna Pawlak-Kołodziejska


Słowa kluczowe : promocja, public relations, usługi
Abstrakt
W działaniach promocyjnych usług na szczególną uwagę zasługuje public relations. Jest to instrument, który wyróżnia się tym, że nie jest skierowany wyłącznie na zachowania klientów, ale dąży do wzbudzenia zainteresowania usługą i firmą, która ją świadczy oraz w dalszej kolejności do budowania długotrwałych, opartych na zaufaniu relacji. Celem niniejszego artykułu jest ocena znaczenia działań public relations w promowaniu usług w polskich przedsiębiorstwach. W artykule wykorzystano wyniki badania pt. „Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski”, zrealizowanego dzięki finansowemu wsparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Article Details

Jak cytować
Łapińska, J., & Pawlak-Kołodziejska, K. (2013). Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 552–560. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1301
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.