Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci

Main Article Content

Katarzyna Oleszczyk


Słowa kluczowe : socjalizacja konsumencka, dziecko jako konsument, postawy konsumenckie, rodzina
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię kształtowania postaw konsumenckich u dzieci. Wiele środowisk i instytucji ma wpływ na to, w jaki sposób odnosimy się do kwestii konsumpcji. Jednym ze środowisk, które w najtrwalszy sposób kształtują nasze postrzeganie świata jest rodzina. W rodzinie także zachodzi proces zwany socjalizacją konsumencką, gdzie jesteśmy przygotowywani do roli konsumenta.

Article Details

Jak cytować
Oleszczyk, K. (2013). Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 514–526. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1304
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.