Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych

Main Article Content

Bogumił Czerwiński


Słowa kluczowe : innowacje marketingowe, instytucje finansowe, działalność marketingowa
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji marketingowych. W pracy zidentyfikowano również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania marketingowe na rynku usług finansowych.

Article Details

Jak cytować
Czerwiński, B. (2013). Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 156–168. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1336
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.