Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym

Main Article Content

Bolesław Borkowski
Monika Krawiec


Słowa kluczowe : inwestowanie w towary, dywersyfikacja portfela, model Markowitza
Abstrakt
Powszechnie uważa się, że włączenie towarów do portfela, złożonego z akcji i obligacji, pozwala osiągnąć korzyści z dywersyfikacji. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości dywersyfikacji portfela akcji za pomocą pośrednich form inwestowania w towary (akcji spółek branży towarowej i towarowych kontraktów terminowych). Zbudowano kilka portfeli inwestycyjnych: portfel 1, zawierający akcje 5 spółek, których działalność nie wiąże się z sektorem towarowym; portfel 2, obejmujący akcje 5 spółek branży towarowej (w tym firm przetwórstwa spożywczego); portfel 3, zawierający kontrakty terminowe opiewające na 5 różnych towarów (w tym na towary rolne) i portfel 4, składający się z 15 analizowanych walorów. Aby ustalić strukturę portfeli, zastosowano klasyczne podejście Markowitza. Wyniki pokazały, że włączenie towarów do portfela akcji zmniejsza ryzyko portfela i zwiększa oczekiwaną stopę zwrotu.

Article Details

Jak cytować
Borkowski, B., & Krawiec, M. (2013). Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 64–78. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1344
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.