Adres redakcji
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Główna osoba do kontaktu
dr inż. Agnieszka Parlińska
Telefon 48 22 59 34 194
Wsparcie techniczne
dr inż. Agnieszka Parlińska
Telefon 48 22 59 34 194