IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM

Main Article Content

Krzysztof Kluza


Słowa kluczowe : banki publiczne, stabilność finansowa, nieefektywność podmiotów publicznych
Abstrakt
Banki publiczne stanowią ważny element rynków finansowych w wielu krajach. Ich rolą jest realizacja polityk społecznych i gospodarczych rządu. Dzięki swej działalności banki publiczne co do zasady powinny pozytywnie oddziaływać na gospodarkę oraz stabilność sektora finansowego. Po pierwszej fazie kryzysu ich główna rola stabilizacyjna sprowadza się obecnie do dostarczania długoterminowego finansowania oraz działań antycyklicznych podtrzymujących popyt inwestycyjny w gospodarce. Zarazem jak wszystkie podmioty publiczne banki te są narażone na działanie mechanizmów mikro- i makroekonomicznych, które zniekształcają ich funkcjonowanie i mogą prowadzić do obniżenia dobrobytu społecznego. W pracy przedstawione są potencjalne nieefektywności, jakie mogą powstawać na skutek działalności banków publicznych wraz z krótkim opisem banków, które doświadczyły ich na dużą skalę. Zaprezentowane są również rekomendacje jak zapobiegać tego typu zjawiskom w przyszłości.

Article Details

Jak cytować
Kluza, K. (2013). IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 343–352. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1354
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.