Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów

Main Article Content

Joanna Kaczorowska
Zofia Kot


Abstrakt
W niniejszym artykule zbadano postrzeganie marek własnych detalistów spożywczych wśród polskich konsumentów w wieku 18-34 lata. Otrzymane wyniki potwierdzają, że coraz więcej osób sięga po produkty sprzedawane pod marką detalisty, niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej i poziomu wykształcenia. Największą popularnością wśród respondentów cieszą się nazwy marek, które kojarzą im się z nazwą sklepu. Młodzi konsumenci chętnie nabywają produkty podstawowe, zwracając uwagę na aspekt jakości za korzystną cenę. Działaniami, które zachęciłyby młodych dorosłych do częstszego nabywania wyrobów pod marką detalisty są większa różnorodność, większa innowacyjność oraz potwierdzenie ich jakości.

Article Details

Jak cytować
Kaczorowska, J., & Kot, Z. (2013). Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 371–380. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1351
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.