MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION

Main Article Content

Ewa Badzińska


Słowa kluczowe : konwergencja, nowe media, komunikacja marketingowa
Abstrakt
Nowe techniki informacyjne i komunikacyjne nieustannie zmieniają ludzkie życie oraz sposób, w jaki konsumenci zdobywają nową wiedzę, zawierają transakcje handlowe, pracują i w jaki spędzają wolny czas. Wirtualna rzeczywistość stała się realnym miejscem ich przebywania. Celem pracy jest charakterystyka nowych mediów z perspektywy konwergencji, gdzie stare i nowe media wzajemnie się uzupełniają i wchodzą w interakcje, by jak najskuteczniej dotrzeć z przekazem do odbiorcy. Podkreślono szczególną rolę rozwoju „kultury konwergencji” i „kultury uczestnictwa” w tworzeniu społeczności sieciowych i komunikacji marketingowej. Praca ma charakter badawczo-analityczny.

Article Details

Jak cytować
Badzińska, E. (2013). MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 32–44. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1347
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.