SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONSHIP PERFORMANCE IN CONSTRUCTION INDUSTRY

Main Article Content

Marek Zieliński


Abstrakt
Relacje biznesowe postrzegane są jako czynniki posiadający wpływ na wydajność, jednak niewiele wiadomo o naturze i jakość wydajności. Celem artykułu jest ukazanie wydajności relacyjnej (zoperacjonalizowanej na podstawie skali B2B RELPERF) menedżerów sprzedaży. Badanie zostało przeprowadzone wśród firm z branży budowlanej, która jest postrzegana jako skupiona na realizacji projektów ograniczonych czasowo i częstych zmianach dostawców, co utrudnia wypracowanie długoterminowych relacji z klientami.

Article Details

Jak cytować
Zieliński, M. (2013). SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONSHIP PERFORMANCE IN CONSTRUCTION INDUSTRY. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 737–746. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1317
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.