Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu

Main Article Content

Marek Kruk


Słowa kluczowe : marka, komercjalizacja, nowy produkt, akceptacja
Abstrakt
Zarządzanie marką jest dla menedżerów produktu istotnym wyzwaniem. Artykuł prezentuje rolę marki w zachowaniach nabywców, uwarunkowania procesu komercjalizacji oraz miejsce marki w tym procesie, wskazując na jej istotne znaczenie. Marka staje się coraz ważniejszym atrybutem przy dokonywaniu zakupu przez klientów. Stąd też odgrywa ona coraz większą rolę w procesie komercjalizacji innowacji. W związku z tym należy rozpatrywać ją zarówno w aspekcie strategicznym, jak i taktycznym podczas wprowadzania nowego produktu na rynek. Pomocny w tym względzie jest wybór marki opartej na dwóch wymiarach: typie nowości oraz orientacji rynkowej.

Article Details

Jak cytować
Kruk, M. (2013). Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 422–431. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1313
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.