Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego

Main Article Content

Grażyna Adamczyk


Słowa kluczowe : młody konsument, komunikacja marketingowa, przekazy reklamowe
Abstrakt
Niniejsze opracowanie prezentuje istotę, mechanizmy i cechy komunikacji marketingowej skierowanej do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę przekazów reklamowych transmitowanych do młodego odbiorcy. Wskazano m.in., iż nastoletni konsumenci stają się coraz bardziej wymagającymi uczestnikami rynku, mającymi ścisłe sprecyzowane oczekiwania. Przedsiębiorstwa z kolei dzięki powszechnemu rozwojowi nowoczesnych technologii, mogą sprostać temu zadaniu, stosując w procesach komunikacyjnych różnorodne instrumenty, które dotrą do docelowych fragmentów rynku. Aby jednak komunikacja spełniła swoje funkcje, należy dokładnie poznać jej adresata i zadbać o to, aby informacja została właściwie rozkodowana i zinterpretowana.

Article Details

Jak cytować
Adamczyk, G. (2013). Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 9–20. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1358
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.